Kontaktujte nás:

Tel.: +420 271 721 616
Mob:+420 602 662 606
Fax: +420 271 721 108
aston@astonrent.cz

Aston Rent, s.r.o.
Vršovická 5
Praha 10, 101 00
Česká republika
Autopůjčovna praha - AstonRent

Podmínky nájmu - Autopůjčovna

Obsah


Podmínky nájmu vozidla

 • Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla.
 • Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.
 • Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, než která je uvedena na smlouvě jako další řidič.

Doklady potřebné pro uzavření smlouvy (pouze při prvním pronájmu):

 • Právnická osoba: výpis z Obchodního rejstříku, osvědčení o registraci DIČ, objednávka na hlavičkovém papíře s podpisem statutárního zástupce, plná moc od statutárního zástupce (není-li přítomen při převzetí), občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz skupiny B řidiče.
 • Fyzická osoba, Živnostník: občanský průkaz, řidičský průkaz skupiny B, třetí doklad k ověření adresy (SIPO, vyúčtování telefonu, kreditní či platební karta, VŠ index, doklad o servisování vozu nájemce, policejní protokol o nehodě vozu nájemce – nebo jiný doklad znějící na jméno a adresu klienta s max. stářím 2 měsíce), živnostenský list (u živnostníka)
 • Cizinci: cestovní pas, řidičský průkaz, kreditní karta
 • Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před výpůjčkou. V případě přistavení vozu mimo pobočky je nutné doklady zaslat na email: aston@astonrent.cz nebo na fax: +420 271 721 108 , jinak nebude vůz přistaven. Po dohodě je možné je předložit až na místě.

^nahoru

Rezervace - Autopůjčovna
 • Rezervace je platná až tehdy, když je zpětně potvrzena pronajímatelem.
 • Potvrzení objednávky je zasláno nájemci na jím zvolené spojení pro potvrzení rezervace.
 • Délka nájmu a termíny mohou být změněny i po potvrzení objednávky.
 • Přeobjednání je možné provádět, pokud je vozidlo v danou dobu k dispozici.
 • Astonrent, s.r.o. si vyhrazuje ve výjimečných případech odstoupit od potvrzené objednávky.
 • Rezervovat můžete on-line přes rezervační formulář nebo telefonicky, faxem a e-mailem. Při on-line rezervaci na našem serveru zadejte do cenové kalkulačky údaje, které jsou potřeba ke kalkulaci, následně vložte Vaše osobní data, a pokud máte zájem, tak i dalšího řidiče. Prosíme zkontrolujte veškeré údaje a potvrďte Vaši rezervaci kliknutím na "Rezervovat". Potvrzení rezervace bude také zasláno na Váš email.
 • Změny v rezervaci mohou být prováděny po dohodě s našimi operátory, v závislosti na dostupnosti vozů. Pokud se změní cena pronájmu, ceny budou přepočítány s ohledem na tuto novou dobu pronájmu. Kde byla změna potvrzena a náklady se změní, taková cena pak bude účtována.

^nahoru

Platba
 • Před začátkem pronájmu je třeba složit deposit ve výši 5.000- 15.000 Kč (dle délky pronájmu a výše kauce) jako garance za případné škody způsobené kterýmkoliv z řidičů.
 • Podrobné údaje o oprávněném řidiči a způsob platby bude potvrzen při sepsání smlouvy a nelze jej měnit. Při platbě kartou, musí být nájemce vlastníkem uvedené platební karty a musí byt uveden jako řidič. Schválená kreditní karta musí být platná a k dispozici na požádání při vyzvedávání vozidla. Veškeré dodatečné náklady, ke kterým dojde v průběhu nájmu budou doúčtovány z depozitu, popř. kreditní kartou. Celková cena za nájem vozu včetně DPH je splatná na začátku pronájmu.

^nahoru

Pronájem vozidla
 • V případě, že bylo nájemci zasláno z rezervačního oddělení potvrzení rezervace, je třeba je předložit při uzavírání smlouvy o nájmu vozidla.
 • Nájemci bude předán typ a výbava vozidla, jaké má uvedené na potvrzené rezervaci.
 • Není-li možné dodat nájemci vozidlo, které požaduje, vyhrazuje si pronajímatel dodat nájemci vozidlo srovnatelné za dohodnutou cenu nebo vyšší kategorii.
 • Rezervované vozidlo je rezervováno max. 1 hodinu po dohodnuté době převzetí, pokud se telefonicky nedomluví nájemce s pronajímatelem jinak.
 • Po začátku pronájmu není možné volit další připojištění ani přidat dalšího řidiče. V případě dřívějšího vrácení automobilu se účtuje původní cena, není možné ji měnit.
 • Cesta do zahraničí: umožňuje výjezd s vypůjčeným vozidlem za hranice ČR. V případě neoprávněného výjezdu za hranice ČR bude nájemci doúčtován standardní poplatek za tuto službu plus sankční poplatek 10.000,- Kč. Navíc se ruší veškeré objednané doplňkové služby a budou převedeny případné servisní náklady na Váš účet.
 • Vozidlo může řídit jiný (druhý) řidič, pokud je uveden ve smlouvě o nájmu vozidla. Tento (druhý) řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. V případě předání vozidla k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o nájmu, bude doměřen standardní poplatek za tuto službu + sankční poplatek 1.000,- Kč. Navíc se ruší všechny objednané doplňkové služby a veškerá rizika spojená s případnou havárií ponese klient.

^nahoru

Převzetí vozidla
 • Při převzetí vozu bude vystaven předávací protokol. Zkontrolujte si prosím jsou-li údaje o najetých kilometrech a obsahu paliva správně a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na náš personál.
Vrácení vozidla
 • Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován další 1 den výpůjčky.
 • Žádáme o přítomnost řidiče při vrácení vozu tak, aby mohl svým podpisem potvrdit celkovou částku. Třetí osoba podepíše při vrácení vozu dokumenty jménem zákazníka, pokud se tento nedostaví k vrácení vozu, opustí pobočku a nepodepíše se nebo ve chvíli, kdy není schopen se účastnit vrácení vozu.
 • Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté. Auto je považované za čisté: exteriér - karoserie, poklice a okna nesmí mít viditelnou špínu (např.: bláto, hmyz), interiér - sedadla, místo pro nohy, palubní deska atd. musí být čisté (např.: bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, nesmí zůstat odpadky). Pokud se tak nestane, bude účtován poplatek za umytí dle ceníku autopůjčovny.
 • Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot uvedený v ceníku autopůjčovny a náhrada hmot podle aktuálních cen paliva.

^nahoru

Pojištění a další služby
 • V případě neoprávněného vyjetí asistenčního vozidla nebo není-li služba sjednána, jsou účtovány poplatky podle ceníku autopůjčovny.
 • V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je asistence zahrnuta v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění, či závad jsou služby účtovány podle ceníku autopůjčovny.
 • Odtah vozidla je účtován cenou podle ceníku autopůjčovny. V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je odtah vozidla zahrnut v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění, či závad jsou služby účtovány podle ceníku autopůjčovny.
 • Příplatek za nulovou spoluúčast se vztahuje na vzniklé škody na objednaném a potvrzeném vozidle (poškození, krádež). Náklady jsou přeneseny na pronajímatele. Podmínkou je přivolání Policie ČR. Výjimku tvoří škody způsobené na pneumatikách (proražení, proříznutí) a způsobené nesprávnou obsluhou (př.: palivo, střešní zahrádka, řetězy, apod.), výměna žárovek a skutečnost, kdy nájemci dojdou pohonné hmoty. Zároveň je nutné ihned uvědomit pronajímatele.
 • Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii ČR. Dále je povinen vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který obdržel s doklady k vozidlu, zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.
 • V případě nedodržení všeobecných podmínek pronájmu je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství nebo v souvislosti s provozem vozidla v období.
 • Lze-li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce povinen zaplatit spoluúčast 10% nákladů na likvidaci škody min. však 10.000,- Kč a zaplatit odtah na pronajímatelem určené místo. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu. Nájemce vozidla je odpovědný za škody na půjčeném vozidle způsobené jím, ale i osobami třetími v případě nezjištění viníka, a z tohoto důvodu doporučujeme připojištění zproštění spoluúčasti na škodě na nulu.
 • Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.
 • Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímatel oprávněn provést z kreditní karty nájemce. Popř. zaplatí škodu v hotovosti.
 • Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.

^nahoru

Pokuty a ostatní sankce
 • Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce.
 • Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován další 1 den výpůjčky + administrativní poplatek 300,- Kč.
 • Za ztrátu (Osvědčení o registraci vozidla (OTP), dokladu o zákonném pojištění, klíčů, atd.) bude nájemci účtována pokuta ve výši 5 000,- Kč.
 • Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu v jakém jej přebíral. Za znečištění vozidla si pronajímatel účtuje: Propálení či trvalé znečištění sedadel 10 000,- Kč, silné znečištění interiéru s možností vyčištění 2 500,- Kč, znečištění karoserie 200,-Kč. Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva + administrativní poplatek 300,- Kč.
 • V případě chybějící části vozidla ji nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu, servisní práce + administrativní poplatek 300,- Kč v případě, že nemá sepsaný protokol o odcizení na Policii ČR.

^nahoru

Copyright © 1992 - 2024 Aston Rent, s.r.o. | aston@astonrent.cz